Llengües estrangeres

 

The IES Montserrat Science Project: "Always Learning, Learning All Ways" és un Projecte d'Innovació Educativa dins del Pla Experimental de Llengües estrangeres (Anglès) que s'ha iniciat aquest curs 2007-2008 i ha de desenvolupar-se fins el curs 2009-2010.


El nostre projecte:

  • pretén iniciar i instaurar una línia d'ensenyament /aprenentatge en anglès a l'àrea de Ciències, al nostre institut.
  • parteix d'un model d'aprenentatge integrat en el qual l'alumne accedirà a continguts curriculars de Ciències Natuals per mitjà de la llengua anglesa .
  • té com a finalitat augmentar la competència lingüística i comunicativa de l'alumne/-a en anglès a mesura que assimili els continguts de ciències.
  • utilitza un ampli ventall de recursos didàctics i el treball intensiu en diferents habilitats per tal de fer avançar els nostres alumnes en el camí de l'autonomia i la corresponsabilització en el seu procés d'aprenentatge.


Durant el curs 2009-2010, s'han impartit Ciències Naturals en anglès a 1r ESO i també Tecnologia a 2n ESO. Així mateix, s'han continuat els projectes amb Hofstad Lyceum de La Haia, Holanda i amb Ulenhofcollege de Doetinchem, Holanda, amb els alumnes de 2n ESO.
Malgrat haver acabat el Projecte PELLE en el present curs, es preveu la continuitat al nostre institut de l'aprenentage de continguts curriculars de Ciències Naturals i Tecnologia en llengua anglesa.

Durant aquest curs 2008-09, s'està impartint l'assignatura de ciències naturals en anglès amb un grup de 1r ESO. Els materials didàctics que es proporcionen als alumnes han estat creats especialmente per a aquest projecte i estan basats en la metodologia CLIL. Hi ha una col·laboració estreta entre la professora d'anglès i la de ciències naturals, de manera que es pugui aconseguir un aprenentatge integrat i cooperatiu. Els alumnes estan duent a terme també el projecte "The Exchange Project", consistent en un intercanvi de cartes sobre aspectes personals i culturals amb Hofstad Lyceum de La Haia (Holanda), que culminarà en una videoconferència. També, a final de curs, els alumnes participaran en un projecte de ciències internacional amb el Ullenhofcollege de Doetinchem (Països Baixos). 

Atès que el desenvolupament d'aquest projecte ha estat valorat molt positivament pels diferents col·lectius de l'institut, durant el curs vinent es preveu ampliar l'ensenyament en anglès a l'assignatura de Tecnologia.

 

Copyright 2011 Llengües estrangeres. Institut Montserrat